Chính sách đối tác

14.10.2019
THÔNG BÁO NỘI BỘ Kính gửi : Bộ Phận Phát Triển KD / TV Đồng kính gửi: Các phòng, ban, bộ phận liên quan. Người gửi: Tổng Giám Đốc Ngày: 26/09/2019   CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIÁM ĐỐC KINH DOANH (PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM MOBIFONE VÀ BẢO VIỆT AN BÌNH)   […]
14.10.2019
THÔNG BÁO NỘI BỘ Kính gửi : Bộ Phận Phát Triển KD / TV Đồng kính gửi: Các phòng, ban, bộ phận liên quan. Người gửi: Tổng Giám Đốc Ngày: 26/09/2019   CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH (PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM MOBIFONE VÀ BẢO VIỆT AN BÌNH)   […]
07.10.2019
THÔNG BÁO NỘI BỘ Kính gửi : Bộ Phận Phát Triển KD / TV Đồng kính gửi: Các phòng, ban, bộ phận liên quan. Người gửi: Tổng Giám Đốc Ngày: 26/09/2019   CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYÊN VIÊN KINH DOANH (PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MOBIFONE VÀ BẢO VIỆT AN BÌNH)   Các Anh/Chị thân mến […]
04.10.2019
Thông báo nội bộ Số: 02/08/2019 GNC Kính gửi: Các anh chị thành viên GNC Người gửi: Bộ phận phát triển kinh doanh Ngày gửi: 05/08/2019   QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI   Các anh chị thân mến!   Nhằm phát triển hệ thống kinh doanh, gia tăng thu nhập, ban Giám đốc công […]