Chính sách hỗ trợ Chuyên viên Kinh doanh

07/10/2019


THÔNG BÁO NỘI BỘ
Kính gửi : Bộ Phận Phát Triển KD / TV
Đồng kính gửi: Các phòng, ban, bộ phận liên quan.
Người gửi: Tổng Giám Đốc Ngày: 26/09/2019

 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
(PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MOBIFONE VÀ BẢO VIỆT AN BÌNH)

 

Các Anh/Chị thân mến !

 

Nhằm hướng đến lợi ích lâu dài và cung cấp giải pháp ưu việt nhất cho khách hàng. Tạo điều kiện thu nhập tốt nhất cho Thành Viên. Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ GNC ban hành chính sách thù lao, dành cho Chuyên Viên Kinh Doanh khai thác sản phẩm viễn thông Mobifone và Bảo Việt An Bình như sau:

 

1. Quyền lợi hỗ trợ Chuyên Viên Kinh Doanh:

  • Trợ cấp cơ bản: 10.000.000 VND/ tháng
  • Hỗ trợ di chuyển (xăng xe): 1.000.000 VND/ tháng
  • Hỗ trợ ăn trưa: 2.000.000 VND/ tháng

 

Điều kiện hưởng các khoản hỗ trợi khi đạt chỉ tiêu kinh doanh như dưới đây:

TT Danh mục sản phẩm Số lượng hợp đồng và thuê bao mở mới / tháng
1 Mobifone >= 150 thuê bao
2 Bảo việt An Bình >= 20 hợp đồng

 

Trường hợp 1: Chuyên Viên Kinh Doanh vượt chỉ tiêu phát triển khách hàng, khi đó sẽ được hưởng quyền lợi gia tăng như sau:

  • Sản phẩm Mobifone: Từ thuê bao thứ 151 trở đi được thưởng gia tăng 20.000 đồng/ thuê bao hòa mạng mới (tính trên thuê bao vượt chỉ tiêu).
  • Sản phẩm Bảo Việt An Bình: Từ hợp đồng thức 21 trở đi được thưởng gia tăng 70.000 đồng/ hợp đồng phát hành mới (tính trên hợp đồng vượt chỉ tiêu)

 

Trường hợp 2: Chuyên Viên Kinh Doanh không đạt chỉ tiêu phát triển khách hàng (không được hưởng các khoản trợ cấp và chi phí) mà được hưởng quyền lợi hỗ trợ như sau:

  • Sản phẩm Mobifone: Được hưởng 30.000 đồng/1 thuê bao hòa mạng mới.
  • Sản phẩm Bảo Việt An Bình: Được hưởng 100.000 đồng/ hợp đồng phát hành mới.

 

2. Hỗ trợ hoán đổi sản phẩm: Trong trường hợp Chuyên Viên Kinh Doanh không đạt chỉ tiêu về số lượng hợp đồng Bảo Việt An Bình, được phép bù đắp thêm bằng việc gia tăng số lượng thuê bao mở mới của sản phẩm Mobifone trên cơ sở (03 thuê bao Mobifone mở mới tính bằng 01 hợp đồng Bảo Việt An Binh khai thác mới)

 

Lưu ý: Ngoài 02 sản phẩm nêu trên, mọi Thành Viên đều được tham gia khai thác các sản phẩm khác mà GNC đã ký kết với đối tác, đồng thời hưởng quyền lợi hoa hồng theo chính sách quy định của GNC.

 

3. Định kỳ tổng kết kinh doanh và chi trả hoa hồng:

 

GNC sẽ đối soát tổng kết chốt doanh số kinh doanh mỗi tháng 01 lần, tính đến hết ngày cuối cùng của tháng.

 

Kỳ thanh toán hoa hồng vào ngày 15 của tháng kế tiếp (Nếu ngày thanh toán trùng vào các ngày lễ, Tết…thì ngày thanh toán sẽ được lùi lại vào ngày làm việc kế tiếp)

 

Thành viên có trách nhiệm tuân thủ việc đóng thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

 

4. Quy định đối với hợp đồng được thanh toán: Công ty sẽ thanh toán thù lao cho Thành Viên tính trên những hợp đồng không bị hủy và có tổng số tiền trên 200.000 VND, số tiền dưới 200.000đ sẽ được cộng vào kỳ thành toán tiếp theo.

 

Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 01/10/2019

 

Chúc các Anh/ Chị sức khỏe, thành công !

 

Trân trọng !

Ngày 01 tháng 10 năm.2019

 

Tổng Giám Đốc