Chính sách hỗ trợ Giám đốc Kinh doanh

14/10/2019


THÔNG BÁO NỘI BỘ
Kính gửi : Bộ Phận Phát Triển KD / TV
Đồng kính gửi: Các phòng, ban, bộ phận liên quan.
Người gửi: Tổng Giám Đốc Ngày: 26/09/2019

 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIÁM ĐỐC KINH DOANH
(PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM MOBIFONE VÀ BẢO VIỆT AN BÌNH)

 

Các Anh/Chị thân mến !

 

Nhằm hướng đến phát triển mạng lưới hoạt động trên toàn quốc. Tạo điều kiện thu nhập tốt nhất cho Thành Viên. Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ GNC ban hành chính sách thù lao, dành cho Giám Đốc Kinh Doanh phát triển hệ thống khai thác sản phẩm viễn thông Mobifone và Bảo Việt An Bình như sau:

 

1. Quyền lợi hỗ trợ Giám Đốc Kinh Doanh:

  • Trợ cấp cơ bản: 30.000.000 VND/ tháng
  • Hỗ trợ di chuyển (xăng xe): 2.000.000 VND/ tháng
  • Hỗ trợ tiếp khách: 3.000.000 VND/ tháng
  • Hỗ trợ tổ chức sự kiện 5.000.000 VND/tháng

 

Điều kiện hưởng các khoản hỗ trợ (theo định hướng phát triển >= 04 Trưởng Phòng Kinh Doanh làm việc hiệu quả) để đạt chỉ tiêu như dưới đây:

TT Danh mục thực hiện Hợp đồng và thuê bao mở mới / tháng (toàn hệ thống)
1 Mobifone >= 4.800 khách hàng
2 Bảo Việt An Bình >= 640 khách hàng

 

Trường hợp 1: Giám Đốc Kinh Doanh vượt chỉ tiêu phát triển khách hàng, khi đó sẽ được hưởng quyền lợi gia tăng như sau:

  • Sản phẩm Mobifone: Từ thuê bao thứ 4.801 trở đi được thưởng gia tăng 3.000 đồng/ thuê bao hòa mạng mới (tính trên thuê bao vượt chỉ tiêu).
  • Sản phẩm Bảo Việt An Bình: Từ hợp đồng thứ 641 trở đi được thưởng gia tăng 10.000 đồng/ hợp đồng phát hành mới (tính trên hợp đồng vượt chỉ tiêu)

 

Trường hợp 2: Giám Đốc Kinh Doanh không đạt chỉ tiêu phát triển khách hàng, khi đó sẽ chỉ được hưởng quyền lợi hỗ trợ trên % hỗ trợ cơ bản (tính tỷ lệ % trên kết quả kinh doanh thực đạt, không còn hưởng hỗ trợ chi phí di chuyển, tiếp khách và tổ chức sự kiện).

 

2. Hỗ trợ hoán đổi sản phẩm: Trong trường hợp Giám Đốc Kinh Doanh không đạt chỉ tiêu về số lượng hợp đồng Bảo Việt An Bình, được phép bù đắp thêm bằng việc gia tăng số lượng thuê bao mở mới của sản phẩm Mobifone trên cơ sở (03 thuê bao Mobifone mở mới tính bằng 01 hợp đồng Bảo Việt An Binh khai thác mới)

 

Lưu ý: Ngoài 02 sản phẩm nêu trên, mọi Thành Viên đều được tham gia khai thác các sản phẩm khác mà GNC đã ký kết với đối tác, đồng thời hưởng quyền lợi hoa hồng theo chính sách quy định của GNC.

 

3. Định kỳ tổng kết kinh doanh và chi trả hoa hồng:

 

GNC sẽ đối soát, tổng kết chốt doanh số kinh doanh mỗi tháng 01 lần, tính đến hết ngày cuối cùng của tháng.

 

Kỳ thanh toán hoa hồng vào ngày 15 của tháng kế tiếp (Nếu ngày thanh toán trùng vào các ngày lễ, Tết…thì ngày thanh toán sẽ được lùi lại vào ngày làm việc kế tiếp)

 

Thành viên có trách nhiệm tuân thủ việc đóng thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

 

4. Quy định đối với hợp đồng được thanh toán: Công ty sẽ thanh toán thù lao cho Thành Viên tính trên những hợp đồng không bị hủy và có tổng số tiền trên 200.000 VND, số tiền dưới 200.000đ sẽ được cộng vào kỳ thành toán tiếp theo.

 

Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 01/10/2019

 

Chúc các Anh/ Chị sức khỏe thành công !

 

Trân trọng !

Ngày 01 tháng 10 năm.2019

 

Tổng Giám Đốc