Lễ ký thỏa thuận hợp tác với tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt và GNC

Ngày 14 /12/2017 tại Hà Nội đã diễn ra buổi lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa :Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt công ty cổ phần thương mại dịch vụ GNC.

Theo đó, GNC sẽ chính thức trở thành một đối tác chiến lược của bảo hiểm bảo việt trong việc khai thác dịch vụ bảo hiểm.

 

Lễ ký thỏa thuận hợp tác với tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt và GNC
5 (100%) 21 votes