Chính sách Ưu đãi

04/10/2019

Thông báo nội bộ
Số: 02/08/2019 GNC
Kính gửi: Các anh chị thành viên GNC
Người gửi: Bộ phận phát triển kinh doanh
Ngày gửi: 05/08/2019

 

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

 

Các anh chị thân mến!

 

Nhằm phát triển hệ thống kinh doanh, gia tăng thu nhập, ban Giám đốc công ty GNC thông báo tới các anh chị quy định chính sách ưu đãi như sau:

 

Điều kiện 1: Khi tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với mức phí từ 10 – 20 triệu đồng PFYP, thời hạn đóng phí 15 năm mỗi khách hàng sẽ được hỗ trợ :

 • 01 thẻ Bảo Việt An Bình loại đồng
 • 01 gói cước thoại và data Mobifone GNC100 trong vòng 03 tháng
 • 01 thẻ tín dụng hạn mức từ 30 – 60 triệu đồng

 

Điều kiện 2: Khi tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với mức phí từ 10 – 20 triệu đồng PFYP, thời hạn đóng phí 20 năm mỗi khách hàng sẽ được hỗ trợ:

 • 01 thẻ Bảo Việt An Bình loại bạc
 • 01 gói cước thoại và data Mobifone GNC100 trong vòng 06 tháng
 • 01 thẻ tín dụng hạn mức từ 30 – 60 triệu đồng

 

Điều kiện 3: Khi tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với mức phí từ trên 20 triệu đồng PFYP, thời hạn đóng phí 15 năm, mỗi khách hàng sẽ được hỗ trợ:

 • 02 thẻ Bảo Việt An Bình loại đồng
 • 01 gói cước thoại và data Mobifone GNC100 trong vòng 06 tháng
 • 01 thẻ tín dụng hạn mức từ 60 – 80 triệu đồng

 

Điều kiện 4: Khi tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với mức phí từ trên 20 triệu đồng PFYP, thời hạn đóng phí 20 năm, mỗi khách hàng sẽ được hỗ trợ:

 • 02 thẻ Bảo Việt An Bình loại bạc
 • 01 gói cước thoại và data Mobifone GNC100 trong vòng 06 tháng
 • 01 thẻ tín dụng hạn mức từ 60 – 80 triệu đồng

 

Lưu ý:

 

• Tất cả các ưu đãi nói trên, GNC sẽ hỗ trợ cho khách hàng ít nhất sau 21 ngày kể từ ngày khách hàng ký trên thư bàn giao hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

 

• Đối với thẻ Bảo Việt An Bình GNC hỗ trợ cho khách hàng, khách hàng đứng tên bên mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có quyền lựa chọn người được bảo hiểm bất kỳ là thành viên trong gia đình. Đặc biệt lưu ý, người được bảo hiểm trên đơn YCBH Bảo Việt An Bình phải tuân thủ tất cả các quy định của Bảo Việt Phi Nhân Thọ về điều kiện sức khỏe. Trong trường hợp người được bảo hiểm trên đơn YCBH bị Bảo Việt phi nhân thọ từ chối bảo vệ, khách hàng không được chuyển đổi người được bảo hiểm khác và GNC hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm về ưu đãi này

 

Chúc các anh chị đạt được thành tích tốt nhất và phát triển cùng GNC

Trân trọng!

BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN KINH DOANH